Vilkår

 

1. Individuell bruk/Privat bruk.

Hvis du bruker Tjenesten som privatperson bekrefter du at du er over 18 år eller har foreldre/foresattes samtykke til å binde deg til denne avtalen ("tjenesteavtale" eller "avtalen"), når du er enig i utsagnene på vår nettsides bestillingsskjema: "JEG GODTAR BETINGELSENE."/"To create the account, you must comply with our Terms and Conditions"

2. Bruk som en bedrift eller en annen enhet.

Hvis du bruker Tjenesten for din virksomhet eller annen enhet, bekrefter du at du har myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av din bedrift eller annen enhet.

3. En rettskraftig avtale.

Enten du er enig individuelt eller på vegne av en bedrift/enhet, samtykker du til alle vilkårene i denne tjenesteavtalen.
Dette er en bindende avtale med Cloud Telecom AS. Organisasjonsnummer 915 299 431.
HVIS DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE I DENNE SERVICEAVTALE, SKAL DU IKKE KLIKKE PÅ OG GODTA DETTE PÅ BESTILLINGSSIDEN HVOR DET STÅR ". JEG GODTAR VILKÅRENE" Registreringsprosessen vil da opphøre og du vil IKKE gis tilgang til Tjenesten.

 

BETINGELSER FOR DENNE AVTALE

 

Definisjoner

Definisjonene nedenfor og alle definisjoner som brukes andre steder i denne avtalen er bindende for partene.

1. Tjenesten.

"Tjenesten" består av et nettleser-grensesnitt, dataoverføring, datatilgang (som det er tilgjengelig), og, hvis aktuelt, datalagring. "Tjenesten" inkluderer også en web-side under domenenavn http://prosms.eu (og andre sider fra tid til annen), som styres av Cloud Telecom AS

2. Cloud Telecom AS

Selskapet som tilby Tjenesten

3. Du og dine.

"Du" og "dine" betyr hver bruker eller kunde tilgang til Tjenesten ved hjelp av en gyldig konto opprettet av deg. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av foretaket, vil betegnelsen "du" i denne avtalen bety din enhet og alle dens styremedlemmer, ledere, ledere, aksjonærer, ansatte, agenter, medlemmer, eller annet personell.
4. Ulovlige aktiviteter.

"Ulovlig aktiviteter" inkluderer, men er ikke begrenset til, noe som gjør direkte eller indirekte trusler om fysisk skade, engasjerende i enhver sammensvergelse av alle typer, brudd på ethvert lands lover eller forskrifter, brudd på internasjonal traktat, lagring, distribusjon eller overføring av ulovlig materiale, eller forsøker å kompromittere sikkerheten til enhver nettverkskonto eller et nettsted.

5. Internet Service Provider.

"Internet Service Provider" eller "ISP" er enhver enhet, som gir tilgang til internett eller World Wide Web.

6. "Sender ID",

”Sender ID” er hvem som vises som avsender av en melding på en persons mobiltelefonen som følge av bruk av Tjenesten som et overførings medie.

7. Software Solution.

Programvare løsning som sender meldinger fra nettlesere via vår programvare til forskjellige meldingsservere som er satt opp for å sende meldinger til Short Messaging Service(SMS) kompatible enheter som mobiltelefoner og proprietære enheter.

8. Avtalen.

"Avtalen" eller "Service Agreement" refererer til dette elektronisk dokument som fastsetter rettighetene til partene i sin helhet.

9. Vår eller vi.

"Vår" eller "vi" refererer til Cloud Telecom AS

10. "Systemer".

"Systemene" består av datautstyr inkludert servere, telekommunikasjon enheter, internett-tilkobling enheter og digitale lagringsmedier.

11. "Tekstmelding"

Short Messaging System (SMS) benyttet av mobil kommunikasjons enheter til å sende ren tekst data til andre enheter

12. "Keyword"

Et "kodeord" er et ord som er valgt før bruk av Tjenesten. Kodeordet blir brukt av en person eller personer til å registrere eller "opt in" til en tjeneste via SMS.

13. "Kortnummer" / "longnumber".

Vår tjeneste består av et 4-sifret kortnummer f.eks '2388' og flere longnumbers for å muliggjøre for en person å kommunisere med våre systemer ved å sende en tekstmelding og ved hjelp av et kodeord.

14. "Reverse Billing".

En melding levert til en telefon, som belaster sluttbrukeren en forhåndsbestemt sum for å motta meldingen.

15. "Premium Rate" (PSMS).

En tjeneste som er laget for å sende 'Reverse Faktura' Meldinger.

16. "Direct Operator Billing" (DOB)

En tjeneste som er laget for å ta betalt for en tjeneste eller varer og betalingen gjøres via kundens mobil faktura.

17. "Utbetalinger".

Utbetalinger til en selger fra inntekter generert ved hjelp Premium Rate Services (PSMS) eller Direct Operator Billing (DOC).

 

 

 

 

 

 

SPESIFIKKE VILKÅR

 

1.    Ditt ansvar.

Du forstår at bruken av et produkt eller tjeneste som Cloud Telecom AS leverer er underlagt disse vilkårene. Disse vilkårene kan endres fra tid til annen uten forvarsel. De bør sjekkes fra tid til annen, og fortsatt bruk av Tjenesten etter at eventuelle endringer er informert, anses som en aksept av endringene. Du er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde all programvare, maskinvare og kommunikasjon og annet utstyr som kreves for å bruke Tjenesten. Du er ansvarlig for å betale alle tredjepartsleverandører tilgangsprisen som ISP eller telekommunikasjonskostnader som er påløpt. Du vil ikke, direkte eller indirekte, reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden eller underliggende ideer eller algoritmer i Cloud Telecom AS sin Software(programvare). Du vil ikke endre, oversette eller lage avledede verk basert på Cloud Telecom AS sin programvare og tjenester. Du vil ikke leie ut, lease, distribuere, selge, videreselge, tildele eller på annen måte overføre rettighetene til Cloud Telecom AS sin programvare og tjenester. Du vil ikke bruke Cloud Telecom AS sin programvare og tjenester til fordel for en tredjepart. Du forstår og godtar at Cloud Telecom AS sin programvare er proprietær. Du godtar å ikke publisere eller offentlig til tredjepart noen form for evaluering av Cloud Telecom AS sin programvare uten vårt skriftlige samtykke. Du erkjenner at Cloud Telecom AS beholder eksklusivt eierskap over hele verden av all programvare, eventuelle komponenter og kopier av denne, og alle rettigheter. Ved opphør av denne tjenesteavtalen av en eller annen grunn, vil du slutte å bruke og har ikke lengre tilgang til Programvaren. I tillegg,

 

1. Du vil ikke bruke Programvaren og Tjenesten for å opprette eller sende søppelpost, spam reklame eller spamming i noen form. Ved å bruke Tjenesten samtykker du til å overholde alle gjeldende lover, inkludert ekomloven (Norge). Meldingene du sender skal også klart fremgå hvem de er fra, hvordan du kan bli kontaktet og hvordan mottakeren kan velge å ikke motta meldingene mer.

 

2. Du godtar å ikke overføre eller tillate noen å overføre ulovlig, sjikanerende, injurierende, ærekrenkende, fornærmende, truende, skadelig, vulgært, uanstendig eller på annen måte støtende materiale av noe slag.

 

3. Du skal bare bruke Programvaren og Tjenesten for lovlige formål, og i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker, patenter, immaterielle rettigheter, obskønitet og injurielovgivningen, enten lovbestemt eller sedvane i alminnelighet.

 

4. Du vil ikke bruke Programvaren og Tjenesten for eventuelle ulovlige aktiviteter.

 

5. Du godtar å forsvare, sikre og holde Cloud Telecom AS skadesløs for ethvert krav eller handling som oppstår fra din bruk av Programvaren og Tjenesten på en ulovlig måte eller på noen måte i strid med de begrensninger og retningslinjer i denne avtalen.

 

6. Du vil ikke opprette eller bruke et Sender ID som bevisst skjuler identiteten din, krenker opphavsretten og / eller varemerker, eller forsøker å skjule meldingen som fra en annen part eller organisasjon. Enhver person, bedrift eller organisasjon vil ha sin tjeneste avsluttes umiddelbart hvis det viser seg at noen av de ovennevnte har blitt brutt.

 

7. Du skal ikke bruke Programvaren og Tjenesten til å konkurrere mot Cloud Telecom AS

 

8. Du har tilgjengelig for bruk en eller flere kategorier av kortnummer/ longnumber etter avtale, i tillegg til det som beskrives ovenfor. Bruk av nummer(ne) er strengt overvåket og aktivitet registreres. Verken kodeord eller kortnummer / longnumber eies av deg, og Cloud Telecom AS forbeholder seg retten til å trekke noen kodeord, bruk av kortnummer / longnumber eller noen annen del av Tjenesten uten varsel,  dersom betalingen for slike tjenester ikke er gjort innenfor avtalt tid. Dersom en del av eller alle tjenester er trukket tilbake, kan vi ikke garantere at de samme Tjenestene kan tilbys igjen etter å ha vært trukket tilbake.

 

9. Eventuelle kortkoder / longnumbers som tilbys kan bare brukes som en avsender-ID for å aktivere toveis meldinger fra din konto hos Cloud Telecom AS. Du har ikke tillatelse til å bruke den sammen med en med en distribusjons tjeneste som tilbys av en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Cloud Telecom AS. Slik bruk vil bli klassifisert som misbruk, og vi forbeholder oss retten til å stenge Tjenesten og tilgangen til din konto hos oss umiddelbart og vi kan søke å ta rettslige skritt. For å være i samsvar med Ekomloven, blir alle telefonnummer/meldinger som sendes gjennom våre systemer registrert for gi kunder en mulighet til å velge å motta eller slutte å motta (opt-in eller opt-out) meldinger som sendes via våre systemer. Ved å bruke en tredjeparts system vil du bli ansett for forsøk på å misbruke denne Tjenesten.

 

10. Kontakt med kunder
Cloud Telecom AS forbeholder seg retten til å kontakte kunder for å få informasjon og/eller uttalelser dersom vi tror det har vært misbruk av noen del av systemet ved hjelp av kortnummer/longnumber. Vi har et juridisk ansvar under ekomloven og forskrift fastsatt av Nkom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) og Code of Conduct (fra operatørene) for å beskytte en person eller personer fra forsøk på misbruk av de Tjenestene vi leverer.

 

11. Donasjon
I de tilfeller hvor Tjenesten blir brukt for innsamling i regi av humanitære organisasjoner, vil Strex AS (i Norge) og Cloud Telecom AS kun ha en liten fortjeneste på donasjonen for å dekke våre kostnader i å tilby en slik tjeneste. Alle donasjoner er ellers underlagt de normale nettverk/aggregator avgifter og regler.

 

 

12. Betaling av penger for SMS betalings-tjenester.

Det kreves en egen separat avtale med Cloud Telecom og Strex (i Norge) for å kunne selge betalingstjenester. Punkene rundt dette er i denne avtalen å oppfatte som informasjon.

Alle penger blir betalt til salgssted gjennomsnittlig 45 dager på etterskudd av faktureringsmåneden og er basert på utbetalinger fra operatørene. Utbetalingene kan variere fra operatør til operatør, avhengig av land. Hos noen operatører kan utbetalingene være inntil 90 dager på etterskudd. En online rapport vil være tilgjengelig for å sjekke inntekter som er generert og eventuelle skyldige beløp(avgifter og kostnader) til deg. Vi vil, normalt, skriftlig kunne bekrefte beløpet til deg på forespørsel mellom 7. og den 15. i hver måned. Vi vil også levere dato, telefonnummer, nettverk og klokkeslett for hver vellykket og mislykket betaling eller donasjon. Rapporten vil være komplett og endelig og vedlagt våre utbetaling underlag og er tilgjengelig på forespørsel. Utbetalinger kan gjøres til deg når din utbetalingssummen overstiger NOK 500, uten kostnader. Men beløp under NOK 500 kan kreves utbetalt, men da til en kostnad av NOK 100 (for å dekke våre kostnader), ellers blir beløpet holdt igjen inntil beløpet overstiger NOK 500.

 

13. Markedsføring av SMS betalingstjenester som "Reverse Billing" og PSM

Når man tilbyr en premium rate service (overtaksert melding), må du presist angi de kostnader som kunden skal betale. Dette bør bestå av det overtakserte beløpet, og informasjon om at brukeren også vil betale en standard tekstmelding til sin nettverksleverandør. Betalings tjenester må også tydelig markedsføres hvem det er tilgjengelig for. Dette vil normalt være personer over 16/18 år eller personer med tillatelse fra juridisk eier av abonnement og den som normalt da betaler regningen. Feilaktig informasjon om kostnadene for Tjenesten, at man ikke viser alle kostnader, eller på annen måte er uklar i budskapet for hva man kjøper eller gir penger til kan føre til umiddelbar stenging av Tjenesten og en eventuell oppsigelse. Du vil også kunne bli ansvarlig for eventuelle kostnader og erstatninger som skulle komme etter et slikt tilfelle og det kan føre til aksjoner av rettslig karakter mot deg.

 

14. Abonnementstjenester
Hvor en omvendt fakturert (”Reversed Billing”) abonnementstjeneste selges til kunder, må meldingen som sendes kunden inneholde klare instruksjoner på hvordan man stopper (”opt-out”) Tjenesten.

 

15 Bruk av egne kundedata.
Vi tilbyr en funksjon for å laste opp dine egne kundedata og telefonnummer til systemet. Enhver person lagt til i systemet skal ha godkjent at dere sender meldinger til dem og at opplysningene om dem er i henhold til lokale lover for oppbevaring av kundeopplysninger, og samtidig informeres om hvordan de kan stoppe Tjenesten(e) og at de blir slettet fra systemene. Hvor en kunde ber oss om å stoppe Tjenesten, vil en e-post bli sendt til deg for å be om at deres telefonnummer og andre opplysninger om dem skal fjernes. Mobilnummerene vil da bli fjernet automatisk fra enhver online datakilde som vi står for, men ansvaret for å sikre at ingen flere meldinger sendes til kunden ligger fortsatt hos deg.

 

Du har også ytterligere ansvar angitt andre steder i denne avtalen, samt i lovverket rundt markedsføring og markedsføring via elektroniske kanaler.

 

2. VÅRT ANSVAR.

A. Hva du får under denne avtalen.

Cloud Telecom AS tilbyr til deg en individuell, personlig, ikke-videre-/underlisensierte, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens eller rett til å bruke vår Tjeneste i henhold til de vilkår som er fastsatt i denne avtalen, og slik som de kan bli endret til på vårt web nettsted. Cloud Telecom AS garanterer ikke kontinuerlig tilgang til Tjenesten eller av en bestemt funksjon. Cloud Telecom AS vil informere deg via sin nettside om alle vesentlige endringer i Tjenesten eller denne avtalen. Tjenesten har et innebygd system for å overvåke gjennomstrømningen av meldinger. Meldinger med status "ikke godkjent" på vår plattform vil ikke bli sendt til operatørenes nettverk, og blir kreditert tilbake til deg automatisk i sanntid. Cloud Telecom AS kan ikke garantere levering av melding til sluttbruker selv om nettverket har akseptert meldingen, ettersom tredjepartsnettverk er en del en del av total Tjenesten. Rapporter er tilgjengelig for deg for å finne ut hvorfor meldinger ikke kan leveres, og det er ditt ansvar å deaktivere, slett eller sette i "karantene" mobilnummer som det ikke kan leveres til eller som skaper problemer. Enhver melding akseptert av nettverket er avgiftsbelagt og vil bli fakturert eller fratrukket din konto. Cloud Telecom AS er ikke ansvarlig for validering av telefonnummerne som finnes i databasen din, eller opplastede filer, bortsett fra å sjekke om hvert nummer har riktig antall siffer eller er i riktig format.

 

B. Våre retningslinjer for personvern og konfidensialitet.

Det er vår policy å respektere privatlivet til våre brukere. Vi vil ikke dele, leie ut, selge, eller bytte personlig informasjon (inkludert mobilnumre eller e-postadresser) identifisere våre kunder eller brukere til tredjepart. Vi vil ikke dele, leie ut, selge, eller handel data som finnes i kontoen din. Vi, derimot, kan bruke denne informasjonen til å kontakte deg for å sikre at du er fornøyd med våre produkter og tjenester, for å lære om noen ideer du måtte ha for å forbedre våre tilbud, å få deg oppmerksom på flere eller nye tilbud og tjenester, og å kommunisere annen viktig og relevant informasjon. Vi kan sende e-post til din registrerte e-post adresse vedrørende våre nyheter. Vi kan be deg om å oppgi demografiske eller personlige preferanse data. Hvis du gir slike opplysninger, kan vi bruke dem til å analysere hva som kjennetegner våre kunder og besøkende. Vi kan også bruke dataene til å tilpasse spesifikk informasjon gitt til deg, eller tilpasse den til bedre å møte dine behov. Dine data er konfidensielle. Våre retningslinjer for personvern er bare under vår forpliktelse til å overholde gjeldende lover og lovlige forespørsler fra myndighetene, for å drive vår virksomhet på riktig måte, og for å beskytte våre brukere eller oss selv. Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg om kontostatus eller endringer eller endringer i Tjenesten, eller andre tilbud eller tjenester. Du kan be om at du ikke skal motta informasjons e-postmeldinger som ikke er knyttet til aktivitet på din konto, eller nåværende bruk, ved å sende en e-post til support@prosms.no. Cloud Telecom AS forbeholder seg retten til å endre sin personvernpolicy. Kunngjøring kan sendes på e-post til din registrerte adresse. Cloud Telecom AS leverer meldinger gjennom en rekke private og offentlige systemer. Vi kan ikke garantere personvern på vegne av disse. Cloud Telecom AS vil samarbeide med legitime politimyndigheter om det har foregått ulovlige sendinger av meldinger eller meldinger av upassende formål har blitt sendt gjennom våre meldingstjenester.

 

C. Garanti og ansvarsfraskrivelse.

TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. CLOUD TELECOM AS AVVISER ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-BRUDD. CLOUD TELECOM AS REPRESENTERER IKKE ELLER GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRIE , AT FEIL VIL BLI RETTET, ELLER AT DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, IKKE INNEHOLDER VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER.

 

3. Ansvarsbegrensning.

CLOUD TELECOM SITT ANSVAR (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVAR SOM FØLGE AV KONTRAKT, STILLES TIL ANSVAR, BRUDD PÅ GARANTI ELLER ANNET), VIL VÆRE BEGRENSET TIL DET AV DEG BETALTE FASTE BELØP I DE TO (2) FOREGÅENDE MÅNEDENE FØR HANDLINGEN ELLER UNNLATELSEN SOM GAV OPPHAV TIL FORPLIKTELSEN. CLOUD TELECOM ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER UNØYAKTIGHET AV DATA, TAP AV FORTJENESTE ELLER INNTEKT ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE KOSTNADER FOR NYE INNKJØP), FORUTSIGBARE ELLER IKKE OG SELV OM CLOUD TELECOM HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. MATERIALE LASTET NED ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE HENTES GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ER PÅ  DIN EGEN RISIKO. DU VIL ALENE VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE(R) PÅ DITT DATASYSTEM ELLER NETTVERK, ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV BRUK AV TJENESTEN.

 

4. Support.

Cloud Telecom AS eller dens utnevnte skal gi e-poststøtte for ikke betalende testkunder, og gir også telefonsupport (+47 69 00 67 00) til sine betalende kunder. De har ingen forpliktelse til å gi deg trykt dokumentasjon, oppgraderinger, forbedringer, endringer, eller annen støtte dersom det ikke er en egen skriftlig avtale om dette.

 

5. Utdeling av Kontakt- og faktureringsinformasjon og betaling av avgifter.

Cloud Telecom AS bruker fakturerings- og betalingstjenester fra ulike tredjeparts selskaper, i øyeblikket fra DIBS og Paypal. Alle kredittkorttransaksjoner håndteres av vår partner DIBS, og håndteres av et nettsted som er kryptert med SSL. Alle kortdata håndteres i et sikkert miljø på DIBS. Cloud Telecom AS har ikke tilgang til kredittkortinformasjon som blir lagt inn på kjøpssiden. Cloud Telecom AS er juridisk ansvarlig for alle transaksjoner utført på nettstedet. Din unnlatelse av å betale en regning kan betraktes som et brudd på denne avtalen, og Cloud Telecom AS kan avslutte Tjenesten som et resultat av brudd.

 

6. Passord og sikkerhet.

Du vil velge alle gjeldende passord som skal brukes i forbindelse med Tjenesten. Du er ansvarlig for hemmeligholdelsen av dine passord og konto. Du har fullt ansvar for enhver og alle aktiviteter som skjer under din konto. Du skal sørge for at du klikker på "Logg ut" fra kontoen ved slutten av hver økt. Du skal varsle Cloud Telecom AS umiddelbart om uautorisert bruk av din konto. Du kan ikke tillate en tredjepart, relatert eller urelatert, til å bruke kontoen din, med mindre de har fått innvilget bruk av Tjenesten som en "Sub User" av deg som kontoadministrator. Alle vilkårene gjelder fortsatt, og det er ditt ansvar å sikre at kontoen din blir brukt under disse vilkårene. Cloud Telecom AS kan ikke og vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av din unnlatelse av å etterkomme disse kravene.

 

7. Kjøp, betaling og Oppsigelse.

Kjøp av "Credits" gjøres når man er innlogget på sin konto, og betales med de til enhver tid tilgjengelige betalingsmidler for denne tjenesten. Ved kjøp av "Credits" vil disse bli levert og vil være disponible så snart betalingen for tjenesten er godkjent av betalingspartneren(e) våre. Alle priser under www.prosms.no er oppgitt i norske kroner og er inklusive moms.
Hver av partene kan si opp denne tjenesteavtalen ved å varsle den andre parten skriftlig senest tretti (30) dager før oppsigelsesdato.
Hvis du er en bruker av "Pay-as-you-go" Tjenesten og dens prisplan, trenger du ikke å gi noe varsel hvis du ønsker å slutte å bruke Tjenesten. Credits kjøpes under "Top UP" når man er innlogget på sin SMS konto. Man kan betale med de til enhver tid tilgjengelige betalingsmidler på kjøpssiden. Man får tilsendt kvittering for kjøpet på epost. Alle priser på kjøpssiden er oppgitt inklusive moms. Ikke brukte Credits har en varighet på 24 måneder fra kjøp. Det gis INGEN refusjon på kjøpte og/eller brukte Credits.

Cloud Telecom AS, kan etter eget forgodtbefinnende, avslutte din bruk av Tjenesten hvis du unnlater å overholde denne avtalen. Ingen refusjon vil bli gitt og eventuelle ubrukte meldinger går tapt.
Fakturakunder (post paid)
Kunder som ikke benytter seg av "Pay-as-you-go" tjenesten vil normalt sett ikke dekkes under denne avtalen, men av en separat avtale skrevet med Cloud Telecom for de avtalte tjenester.
Du vil betale fullt ut for Tjenesten til og med den siste dagen i den gjeldende faktureringssyklusen. Hvis du vil avbryte Tjenesten eller endre type tjeneste, må du kontakte oss skriftlig. Alle slike forespørsler som mottas før ti (10) dager etter utløpet av kundens faktureringssyklus vil ikke medføre ekstra kostnader.
Forespørsler om avbestilling eller endret tjeneste mottatt ti (10) dager eller mer etter utløpet av kunden faktureringsperiode kan medføre ytterligere en måned med kostnader. For kunder med konto for forskuddsbetaling, vil eventuelle meldinger igjen på kontoen gå tapt. Ingen refusjon vil bli gitt. Cloud Telecom AS vil fjerne data fra en konto etter avslutning. Cloud Telecom AS kan, men er ikke forpliktet til, å slette arkiverte data. Vi forbeholder oss retten til å slutte å tilby Tjenesten til gebyrfri brukere (for eksempel testbrukere) når som helst og uten varsel. Ved utløp eller oppsigelse, vil du umiddelbart avslutte all bruk av Tjenesten, inkludert Cloud Telecom AS sin Programvare og dokumentasjon tilhørende denne. Oppsigelse er ikke et eksklusiv middel for terminering. Alle andre virkemidler vil være tilgjengelig. Din betalingsplikt vil ikke opphøre ved en oppsigelse, uavhengig av hvem som sier opp avtalen.
Hvis du er misfornøyd med Tjenesten eller med noen av våre vilkår og betingelser, er ditt eneste rettsmiddel å avslutte Tjenesten. Refusjon av avgifter: En tilbakebetaling av avgifter kan gjøres hvis kontoen har blitt brukt på riktig måte, og vi blir varslet skriftlig innen 30 dager etter kontoen ble opprettet. Forbrukte Credits eller SMS meldinger vil ikke refunderes. Hvis Cloud Telecom AS avslutter Tjenesten på grunn av et brudd på denne avtalen eller gjeldende lover som regulerer bruk av slike tjenester, vil ingen refusjon av avgifter eller Credits bli gitt.

 

8. Tredjeparts Linker.

Cloud Telecom AS kan ha koblinger til andre nettsteder eller ressurser. Vi har ingen kontroll over slike nettsteder og ressurser. Du samtykker derfor at Cloud Telecom AS ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten og innhold fra andre nettsteder eller ressurser. Du godtar videre at Cloud Telecom AS ikke bifaller og ikke er ansvarlig for innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Du godtar at Cloud Telecom AS ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller ressurser.

 

9. Ikke-Frafallelse av tilleggsrettigheter .

Denne avtalen er mellom Cloud Telecom AS og deg. Den er ikke til fordel for en tredjepart, enten direkte eller indirekte (inkludert enhver brukers tilgang til Tjenesten gitt ved hjelp av en konto opprettet av deg). Unnlatelse fra en av partene til å utøve en gitt rettighet vil ikke anses som en fraskrivelse av ytterligere rettigheter.

 

10. Effekt av ugyldighet av en bestemmelse i denne avtalen.

Hvis noen bestemmelser i denne avtalen blir funnet å være ugjennomførlig eller ugyldig, vil denne bestemmelsen begrenses eller elimineres i minst mulig grad, slik at denne avtalen ellers vil fortsatt gjelde med full kraft og effekt kraftig.

 

11. Forbud mot videreoverdragelse av denne avtalen.

Denne avtalen kan ikke overdras, overføres eller være under-/videre lisensierbar av deg, uten Cloud Telecom AS sitt skriftlig samtykke.

 

12. Klagerett.

Denne Avtalen reguleres av norsk rett og lover.
Tvist om gyldigheten av, eller tolkning av Avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvist ikke kan løses i minnelighet skal tvisten avgjøres ved Sarpsborg Tingrett.
Du godtar at ethvert søksmål eller krav som følger av eller er relatert til denne Tjenesten, og denne avtalen må være innlevert til en domstol eller annen offentlig etat som har jurisdiksjon innen ett (1) år etter at årsaken til handlingen eller kravet oppsto. Etter dette anses kravet å være foreldet. Klager kan sendes på mail til: support@cloudtelecom.no eller på telefon +47 69 00 67 00.

 

13. Angrerett.

Forutsatt at kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller salg via Internett, har du 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra Cloud Telecom har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, og "angrerettskjema" er mottatt. Dersom du ønsker å ta ProSMS tjenesten i bruk før angrefristens utløp, må du betale for den del av tjenesten som er forbrukt. Dersom angreretten skal benyttes, sendes det en mail til support@cloudtelecom.no hvor det klart skal fremkomme at man angrer på kjøpet og ønsker å annulerer dette. En slik E-post anses som et innsendt "angrerettsskjema". Det er tilstrekkelig at avbestillingen/annuleringen er postlagt eller sendt til mailadressen over innen fristens utløp.

 

14. Enerådende avtale mellom partene.

Denne Avtalen er den fullstendige og eksklusive uttalelse av de gjensidige forståelser av partene. Den erstatter og opphever alle eventuelle tidligere eller samtidige skriftlige og muntlige avtaler, kommunikasjon og andre forståelser knyttet til innholdet i denne Avtalen. Alle endringer må skje skriftlig undertegnet av begge parter, med mindre annet er oppgitt her. Det er ingen muntlige avtaler eller sideavtaler av noe slag utover denne.

 

15. Ingen form for samarbeide som resultat av avtalen.

Ingen selskap/byrå, partnerskap, joint venture, eller ansettelser blir opprettet som et resultat av denne avtalen. Du har ikke noen myndighet til å binde Cloud Telecom AS i noen henseende.

 

16. Kostnader og utgifter ved uenighet

I enhver handling, klage, administrative utredninger, uformell klage til en domstol eller etat, for å håndheve rettigheter i henhold til denne avtalen, skal verken den rådende ei heller ikke den tapende part ha rett til dekning av kostnader og / eller utgifter.

 

17. Merknader.

Alle merknader må være skriftlig. Varsel anses å ha blitt gitt:

1 Når mottatt, dersom personlig levert;

2 Når kvitteringen er elektronisk bekreftet, hvis overføres via faks eller e-post;

3 Dagen etter at den er sendt, hvis det sendes med levering neste dag etter anerkjent over natten levering service; og

4 Ved mottak, hvis det sendes med rekommandert post, kvittering forespurt.

 

18. Avtale på norsk.

Denne avtalen og alle relaterte dokumenter er utarbeidet på norsk med samtykke fra partene.

 

19. Elektronisk karakter av denne avtalen.

Partene erkjenner at de har møttes over internett, at de ikke har møttes  personlig, at denne avtalen har blitt tilbudt av Cloud Telecom AS til kunden over internett og via SMS-Tjenestens nettsted, at denne avtalen er gjennomført elektronisk, at det ikke er noen hard kopi eller papirkopi av denne avtalen, at partene samtykker til denne måten og omstendighetene rundt inngåelse av denne avtalen, og som sagt skal avtalen skal ha fulle kraft og effekt på samme måte som om avtalen hadde vært skriftlig.